an. Sahemah binti Mansur

RELAAS PANGGILAN
Nomor  0030/Pdt.G/2015/PA.Tlg
Ditujukan kepada:
 
Sdr. Sahemah binti Mansur, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Dusun Beru  RT.001 RW. 001 Desa Seran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan sekarang tidak diketahui kediamannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon, sehubungan dengan adanya permohonan  Cerai Talak dari Turiswan bin Turib,  Perkara No: 0030/Pdt.G/2015/PA.Tlg, Sebagai  “Pemohon“, agar datang  menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Taliwang nanti pada:
 
Hari/tgl. : Selasa, 23 Juni 2015,
Jam       : 09.00 WITA,
Tempat  : Pengadilan Agama Taliwang,  Jl. Undru No. 2 Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.
 
    Jurusita 
 
      ttd
 
M. RIDWAN, SH
 

Informasi tambahan