profl Hakim

Profil Hakim Pengadilan Agama Taliwang 

 

  Nama :  Ridwan, S.HI
NIP :  19820922.200704.1.001
Tempat, Tgl Lahir :  Sumbawa, 22 September 1982
Pangkat Gol. :  Penata TK.I, III d
Jabatan :  Hakim Pratama Utama
Riwayat :  Lihat

=================================================================================

   Nama :  Rauffip Daeng Mamala, S.H
NIP :  19810311.200704.1.002
Tempat, Tgl Lahir :  Alor Kecil, 11 Maret 1981
Pangkat Gol. :  Penata TK.I, III d
Jabatan :  Hakim Pratama Utama
Riwayat :  Lihat

 =======================================================================

 

 

     Nama    : Solatiah, S.H.I
NIP : 19850821.200904.2.005
Tempat, Tgl Lahir : Batujai, 21 Agustus 1985
Pangkat Gol. : Penata, III c
Jabatan : Hakim Pratama Madya
Riwayat :  Lihat

 

 

 

 

 

Informasi tambahan